آب معدنی آشامیدنی

 

مواد معدنی آب آشامیدنی، بخشی از فرایند تصفیه آب شامل نمک زدایی، بازسازی، تقویت خاصیت قلیایی آب و … است. این گروه شامل طیف متغیری از محصولات شامل گرید غذایی بیکربنات پتاسیم، گرید غذایی سولفات منیزیم و گرید غذایی بیکربنات سدیم می باشد. این مواد شیمیایی نسبت به آب حاصل از سایر منابع آب شیرین معمولی، باعث حفظ، غنی سازی و یا تغییر ترکیبات مواد معدنی آب آشامیدنی می شود. این ترکیبات شیمیایی بعنوان یک بافر طبیعی و افزودنی مغذی خوب عمل می کند. با توجه به خاصیت آنتی اسیدی این ترکیبات، این طیف از مواد شیمیایی باعث تامین الکترولیت ها و چندین مواد معدنی دیگر می شود.  

آب آشامیدنی، صرف نظر از منبع آن، جهت اطمینان از بهبود  ایمنی و کیفیت آن، معمولاً در معرض چندین فرایند تصفیه قرار می گیرد. این مواد شیمیایی به دلیل ویژگی هایی مانند تنظیم pH، کاهش دهنده سختی آب، تصفیه غشا، جذب کربن و غیره مورد تایید قرار گرفته اند.

بیکربنات سدیم

بیکربنات سدیم با گرید غذایی، یک ترکیب نمکی معدنی است که به منظور قابل شرب کردن آب، به آب با اسمز معکوس اضافه می شود. این ماده شیمیایی بعنوان کاهش دهنده سختی آب یا نرم کننده آب از طریق از بین بردن ناخالصی های کلسیم و منیزیوم از آن استفاده می شود. این فرایند شامل تغییر شیمیایی از هیدروکسید کلسیم (یا هیدروکسید منیزیم) به کربنات کلسیم که در آب محلول نیست. با توجه به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی انرژی و تصفیه در سیستم های اسمز معکوس، بیکربنات سدیم بعنوان یک روش تصفیه آب نیز جایگزین شده است. بیکربنات سدیم ترکیب بافری طبیعی است.

مزایای بیکربنات سدیم

۱- بافر طبیعی

۲- کاهش دهنده سختی آب

۳- جذب موثر بو نامطلوب

۴- استفاده و مدیریت آسان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...