اثرات اسیدوز دستگاه گوارش انتهایی بر متابولیسم، التهاب و تولید گاوهای شیری

اختلال عملکرد سد دستگاه گوارش پس از شکمبه ای ناشی از تخمیر بیش از حد در دستگاه گوارش انتهایی ممکن است منبع التهاب محیطی در گاوهای شیری باشد. بنابراین، اهداف مطالعه بررسی اثرات اسیدوز روده عقبی جدا شده بر متابولیسم، التهاب و تولید در گاوهای شیرده بود. پنج گاو هلشتاین شیرده با کانولای شکمبه ای (32.6 کیلوگرم در روز تولید شیر، 242 روز شیردهی، 642 کیلوگرم وزن بدن، 1.8 شکم زایش) در یک مطالعه با 2 دوره آزمایشی وارد شدند (P). در طول P1 (4 روز)، گاوها به طور آزاد با یک جیره استاندارد گاو شیرده (%26 ماده خشک نشاسته) تغذیه شدند و داده های پایه جمع آوری شد.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.3168/jds.2022-22303

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...