اثر جوش شیرین بر مصرف و نرج جذب ایمونوگلوبین جی در گوساله ها

 

در گاو، جفت سینپیتلیاکریال از انتقال ایمونوگلوبین مادر به جنین جلوگیری می­کند و منجر به بروز هیپوگاماگلوبولینمیا (کمبود گلوبین) در گوساله تازه متولد شده می­شود. بنابراین گوساله­هایی که بتواند به میزان کافی ایمونوگلوبین جی از طریق مصرف آغوز جذب نمایند از غلظت بالای ایمونوگلوبین­ها بویژه ایمونوگلوبین جی برخوردار خواهند شد. این ماکرومولکول­ها در ۲۴ ساعت اول زندگی گوساله تازه متولد شده جذب می­شوند و بعد از ۲۴ ساعت روده قادر به جذب فعال ماکرومولکول­های ایمونوگلوبین نخواهد بود. لذا تغذیه میزان کافی آغوز جهت جذب ایمونوگلوبین ضروری می باشد. جذب ناکافی ایمونوگلوبین باعث بروز مشکلاتی از قبیل کاهش وزن بدن، افزایش احتمال مبتلا به بیماری و کاهش تولید شیر خواهد شد. در خصوص تاثیر جوش شیرین در جذب ایمونوگلوبین جی نتایج ضد و نقیضی تاکنون گزارش شده است، مطالعه­ای در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط موریل و همکاران انجام شد، نتایج آنها نشان داد که افزودن ۳۰ گرم جوش شیرین به ترکیب جایگزین آغوز باعث بهبود جذب ایمونوگلوبین می­شود. اما نتایج مطالعه کبرال و همکاران (۲۰۱۱) حاکی از آن بود که افزودن ۴۵ گرم جوش شیرین هیچ تاثیر مثبتی بر جذب ایمونوگلوبین از آغوز ندارد. مغایرت نتایج دو آزمایش احتمالاً بخاطر برنامه متفاوت تغذیه آغوز در گوساله­ها می­باشد. برای مشخص شدن دلیل این تفاوت ها آزمایشی طراحی شد که گوساله­ها در ۲۴ ساعت اول تولد، یک بار و دو بار در روز با آغوز تغذیه می­شدند. در این مطالعه از ۴۰ راس گوساله شیرخوار هلشتاین به منظور بررسی اثر جوش شیرین بر مصرف و نرخ جذب ایمونوگلوبین­ها استفاده شده است. تیمارهای آزمایشی عبارتند از:

  • جایگزین آغوز (یک بار تغذیه)
  • جایگزین آغوز + ۳۰ گرم جوش شیرین (یک بار تغذیه)
  • جایگزین آغوز (۲ بار تغذیه)
  • جایگزین آغوز + ۳۰ گرم جوش شیرین (۲ بار تغذیه)

گوساله­هایی که یک بار در روز تغذیه می­شدند، جایگزین آغوز حاوی ۴/۱۹۱ گرم ایمونوگلوبین جی به همراه ۳۰ گرم جوش شیرین بعد از تولد دریافت می­کردند و گوساله­هایی که ۲ بار در روز تغذیه می­شدند در ساعت صفر (بعد از تولد) جایگزین آغوز حاوی ۶۰/۱۲۷ گرم ایمونوگلوبین جی به همراه ۲۰ گرم جوش شیرین و ۶ ساعت بعد از تولد جایگزین آغوز حاوی ۸۰/۶۳ گرم ایمونوگلوبین جی  بعلاوه ۱۰ گرم جوش شیرین دریافت می­کردند. نمونه های خونی در صفر (موقع تولد)، ۱۲،۶، ۱۸ و ۲۴ ساعت بعد از تولد جهت اندازه­گیری ایمونوگلوبین جی با روش ایمونواسی گرفته شد.  داده­های این مطالعه نشان داد که افزودن جوش شیرین ممکن است منجر به افزایش جذب ایمونوگلوبین جی در گوساله­های یک بار تغذیه شده شود اما برای گوساله­هایی که دوبار در روز با آغوز تغذیه می­شوند فایده­ای ندارد (جدول و شکل یک).

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...