ارتباط شیوه های مدیریت با استفاده از آنتی بیوتیک در گوساله های شیری کانادا

هدف از این مطالعه مقطعی، بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت و استفاده از آنتی بیوتیک در گوساله های ماده در مزارع شیری کانادا بود. پرسشنامه‌هایی در مورد شیوه‌های مدیریت گوساله، ویژگی‌های گله و سوابق درمان گوساله در 147 مزرعه‌های شیری در 5 استان طی بازدیدهای سالانه مزرعه در یک پروژه تحقیقاتی چند ساله در سراسر کشور (شبکه کانادایی برای نظارت و مقاومت ضد میکروبی: CaDNetASR) اجرا شد. سوالات متمرکز بر مراقب گوساله، زایشگاه، مدیریت آغوز، تغذیه با شیر، گروه بندی، مدیریت بستر و سن فروش گوساله های نر بود.

دریافت مقاله

منابع:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030222005598

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...