استفاده از روش های گرمایشی و زایلوز برای افزایش پروتئین عبوری کنجاله پنبه دانه

تجزیه شکمبه ای منابع پروتئین ممکن است توسط تیمارهای حرارتی و قندی تغییر کند. بنابراین، این روش‌های فرآوری ممکن است به‌عنوان جایگزینی برای افزایش پروتئین عبوری (RUP) در جیره گاو مورد استفاده قرار گیرند. هدف ما ارزیابی اثرات فراوری کنجاله پنبه دانه با اتوکلاو، اجاق های معمولی و مایکروویو، با و بدون استفاده از زایلوز، بر پارامترهای تجزیه شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای (ID) بود.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.mdpi.com/2076-2615/13/1/41

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...