بهبود کیفیت پوست تخم مرغ با استفاده از بی کربنات سدیم

 

بخش عمده ای از مرغان تخمگذار در مناطق آب و هوایی مختلف کشور نگهداری می شوند که تنش گرمایی احتمالا یک عامل مدیریتی مهم در برخی از مراحل تخمگذاری آنهاست. مشکل اساسی در هنگام بروز تنش گرمایی به واسطه عدم مصرف کافی خوراک توسط پرندگان بروز می نماید. همچنین تغییرات اندکی در متابولیسم پرندگان بوجود می آید که بر میزان تولید و کیفیت پوسته اثر می گذارد. اغلب در تشکیلات مرغ مادر تعدادی تخم مرغ به علت نازک بودن پوسته قابل جوجه کشی نیستند و ازطرفی نازک بودن پوسته سبب بالا رفتن درصد تخم مرغ های شکسته می شود، در نتیجه تعدادی از تخم مرغ های قابل جوجه کشی تلف می گردد. ضخامت پوسته، وضعیت قالب و شکل تخم مرغ از عوامل مهم اقتصادی هستند که در حفظ و کیفیت پوسته تخم مرغ موثرند. عوامل محیطی و نحوه نگهداری تاثیر زیادی در حفظ و کیفیت پوسته تخم مرغ دارد. در این خصوص افزودن بی کربنات سدیم به جیره یا آب آشامیدنی در درجه حرارت بالا فواید زیادی به همراه خواهد داشت.

اثر درجه حرارت بر کیفیت پوسته تخم مرغ:

درجه حرارت بالا اشتها، کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخمگذار را کاهش می دهد. کیفیت پوسته تخم مرغ عمدتا توسط درجه حرارت بالا تحت تاثیر قرار می گیرد، در حالی که تولید تخم مرغ و وزن تخم مرغ تا حدودی بوسیله کاهش خوراک تحت تاثیر قرار می گیرند. روش هایی شامل تغذیه جیره با تراکم مواد غذایی بالا و استفاده از تغذیه خود انتخابی برای بهبود عملکرد مرغ های تخمگذار در درجه حرارت بالا نسبتا موفقیت آمیز می باشد.

حداقل تولید حرارت توسط بدن در حدود 23 درجه سانتی گراد می باشد. در دمای پایین تر از این مقدار پرندگان مجبور هستند جهت گرم نگه داشتن بدنشان حرارت بیشتری تولید نمایند. تولید حرارت فقط در ناحیه کوچکی بین 19تا 27 درجه سانتی گراد در حداقل می باشد.

در دمای بالاتر از 27 درجه سانتی گراد پرندگان برای خنک کردن خود انرژی بیشتری مصرف می کنند. در دمای 27 درجه سانتی گراد اتساع بعضی از عروق خونی آغاز می گردد تا بدین وسیله ظرفیت خنک سازی بدن افزایش یابد. علایمی که به راحتی توسط مرغدار قابل مشاهده است، نفس نفس زدن(panting)  و پایین افتادگی بال هاست که در دمای کمی بالاتر قابل مشاهده هستند. تغییر در میزان الکترولیت های پلاسما مانند سدیم، پتاسیم و بی کربنات در تمام دسته های طیور در شرایط آب و هوایی گرم مشاهده می شود.این تغییرات برای مرغ های تخمگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این مواد مغذی در فرایند ساخت پوسته دخالت دارند. در حقیقت تغییر در الکترولیت های پلاسما احتمالا عامل شروع نفس نفس زدن در پرندگان تحت تنش گرمایی می باشد. هنگامی که الکترولیتی در جهت ایجاد شرایط اسیدی در خون سوق می یابد، سبب تحریک پرنده در جهت افزایش سرعت تنفس می گردد. امکان تغییر تعادل الکترولیتی پرنده برای جلوگیری از تنش و یا مقابله با افت کیفیت پوسته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از مکمل بی کربنات سدیم:

مکمل بی کربنات سدیم موجب بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ ها در درجه حرارت بالا در طی دوره تشکیل پوسته سازی تخم مرغ می گردد. نتایج حاصله از آزمایش نشان می دهد که افزودن 1 درصد بی کربنات سدیم در جیره در مواقعی که درجه حرارت سالن 30 تا 35 درجه سانتی گراد است موجب بهبود استحکام پوسته تخم مرغ می گردد.

وقتی مرغ ها در درجه حرارت بالا  نگهداری شوند منجربه آلکالوزتنفسی (پلاسمای قلیایی) می شوند، دراین صورت دی اکسید کربن ازخون و بی کربنات از خون و مایعات بدن دفع می گردد، لذا گازکربنیک کمتری برای تشکیل کربنات کلسیم باقی می ماند. اتلاف دی اکسید کربن برای نیاز بی کربنات خون جهت بافری شدن یون های هیدروژن که در طی تشکیل پوسته تخم مرغ تولید می شود دارای اهمیت است.

بی کربنات قسمت عمده پوسته تخم مرغ را تشکیل می دهد و عمل فوق منجر به ایجاد رقابت بین کلیه و غده پوسته ساز می گردد و بی کربنات سدیم در حفره پوسته ساز بر کیفیت تخم مرغ اثر می گذارد. بنابراین ممکن است در درجه حرارت بالا مرغ ها احتیاج به مواد مغذی بیشتری برای تامین بی کربنات داشته باشند.

نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داده است که درجه حرارت بالا افزودن بی کربنات سدیم در جیره سود اقتصادی بدنبال خواهد داشت. استفاده از یک برنامه نوردهی 16 ساعته در روز باعث می شود که بی کربنات بطور مناسب مورد استفاده قرار نگیرد زیرا در طی دوره تاریکی بی کربنات مصرف نمی شود و در این صورت پوسته تخم مرغ بطور طبیعی شکل می گیرد. بنابراین استفاده از یک برنامه نوردهی مداوم براساس همزمانی، تشکیل پوسته تخم مرغ را مشروط به این که مرغ به جیره کلسیم در طی دوره تشکیل پوسته سازی تخم مرغ دسترسی داشته باشد، بهبود می دهد.

اگر 5/0 درصد بی کربنات سدیم به جیره ای که حاوی سنگ آهک به عنوان منبع کلسیم باشد افزوده شود در این صورت 16 ساعت نوردهی منجر به  بهبود بیشتر کیفیت پوسته تخم مرغ می شود. وقتی در کیفیت پوسته تخم مرغ مرغ هایی که با جیره حاوی آهک به عنوان منبع کلسیم تغذیه می شوند بهبود حاصل می شود که دوره نوردهی روزانه از 16 به 24 ساعت افزایش یابد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...