تاثیر بیکربنات سدیم بر pH تومور و متاستاز

 

pH محیط خارجی تومورهای توپر درنتیجه افزایش متابولیسم گلوکز و پرفیوژن پایین اسیدی (۵/۶ تا ۹/۶) می باشد.

pH بافت های نرمال قلیایی (۲/۷ تا ۹/۷) می باشد. نشان داده شده است که pH اسیدی با تحریک تهاجم سلول توموری و متاستاز در شرایط in vitro و تزریق بداخل دم در شرایط in vivo همراه بوده است.

گفته شده است که بدنبال اسیدی شدن محیط خارجی تومور مرگ سلول های طبیعی و تخریب ماتریکس خارج سلولی تسریع یافته و در نتیجه رشد و گسترش سلول های توموری تسهیل می یابد. در این مطالعه نشان داده شده که با خوراندن جوش شیرین pH تومور افزایش و متاستاز تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان کاهش می یابد.

درمان با جوش شیرین همچنین درگیری غده لنفی را کاهش داده در حالیکه هنوز سطح سلول های توموری در گردش را تحت تاثیر قرار نمی دهد و این نتایج بیان کننده این می باشد که متاستاز و درگیری ارگان ها بعلت افزایش تهاجم نبوده است. در مقابل درمان با جوش شیرین با کاهش چشم گیری در تشکیل متاستازهای کبدی همراه بوده است که این بیانگر مهار تهاجم تومور می باشد.

در مدل های حیوانی مختلف دیده شده است که درمان با بیکربناتی مثل جوش شیرین با مهار تشکیل متاستاز در مدل سرطان پروستات همراه بوده است ولی نه برای ملانوما. (نتایج تا حدی متناقض می باشد). اگرچه مکانیسم این درمان دقیق مشخص نیس ولی pH پایین با افزایش آزادسازی کاتپسین b که یک پروتئاز مهم بازسازی کننده ماتریکس است، همراه می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...