تاثیر تغذیه جیره با کنسانتره بالا بر ترکیب و متابولیسم میکروبیوتای شکمبه

دانش محدودی در مورد تأثیر تغذیه طولانی مدت جیره با کنسانتره بالا (HC) بر روی میکروبیوتای شکمبه، متابولوم و سلول های میزبان وجود دارد. در این مطالعه، ترکیبی از تکنیک های متابولومیک مبتنی بر طیف سنجی جرمی، 454 عدد pyrosequencing از ژن16S rDNA ، و RT-PCR برای ارزیابی تغییرات ترکیب میکروبیوتای شکمبه، متابولیت های شکمبه و بیان ژن¬های مرتبط در سلول¬های اپیتلیال شکمبه بزهای شیرده استفاده شد که به ترتیب 4 یا 19 هفته جیره با 35% کنسانتره یا جیره با 65% کنسانتره دریافت کرد. نتایج نشان می دهد که تغذیه با جیره HC باعث کاهش تنوع میکروبیوتا شده و منجر به اختلالات متابولیسم در شکمبه می شود.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.00138/full

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...