تاثیر جیره با غله بالا بر سلامت دستگاه گوارش انتهایی بزها

مطالعات در مورد تأثیر جیره با کنسانتره بالا (HC) بر میکروبیوتای دستگاه گوارش انتهایی و متابولوم نشخوارکنندگان به ندرت گزارش شده است. ما برای ارزیابی اثرات تغذیه طولانی مدت (HL) یا کوتاه مدت (HS) از جیره HC بر تغییر میکروبیوتای باکتریایی و متابولیت های آنها در دستگاه گوارش انتهایی، از 454 pyrosequencing از ژن 16S rDNA و طیف سنجی گاز کروماتوگرافی استفاده کردیم در بزهای Guanzhong به عنوان یک مدل نشخوارکننده.

دریافت مقاله

منبع:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01764/full

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...