جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سویا با سایر منابع پروتئینی بر عملکرد گاوهای شیرده

جیره های وابسته به منابع پروتئین عبوری (RUP) مشتق شده از کنجاله سویا (SBM) به طور کلی دارای لایزین بالا و متیونین کم هستند. ما آزمایشی را برای ارزیابی اثرات افزایش RUP جیره و تغییر عرضه اسیدهای امینه قابل هضم با گنجاندن کنجاله سویای تیمار شده با حرارت (HTSBM) یا غلات تقطیری خشک ذرت با پروتئین بالا (DDGS) بر عملکرد گاوهای شیری اواسط شیردهی انجام دادیم. بیست و چهار گاو هلشتاین (40 ± 200 روز شیردهی و 30.0 ± 3.92 کیلوگرم تولید شیر) که بر اساس شکم زایش، تولید شیر و روز شیردهی بالانس شده بودند در یک آزمایش طرح مربع لاتین 3 × 3 با دوره 21 روزه استفاده شدند.

دریافت مقاله

منبع:
https://doi.org/10.3168/jds.2022-21904

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...