صفحه اصلی

مدیران هلدینگ

managers

رضا بختی

رضا بختی

رئیس هیئت مدیره
امید زره ساز

امید زره ساز

مدیر عامل
بلال حسینی

بلال حسینی

عضو هیئت مدیره
علیرضا رحمانی

علیرضا رحمانی

مدیرعامل
حمیدرضا نجاتی‌منفرد

حمیدرضا نجاتی‌منفرد

رئیس هیئت مدیره
جمال تقی زادگان

جمال تقی زادگان

عضو هیئت مدیره
زهرا غروی

زهرا غروی

عضو هیئت مدیره

همکاران و حامیان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...