اطلاعیه مهم جوش شیرین پارس

 

در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات بهتر، بدینوسیله اعلام می‌گردد درصورتیکه آدرس خریدار در بارنامه با آدرس محل تخلیه بار متفاوت باشد، شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال عواقب و جرایم قانونی آن نداشته و از فروش‌های بعدی به ایشان خودداری خواهد شد.

 

                         مدیریت بازرگانی

                           تقی زادگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید...