مقالات علمی

رابطه بین لیزین و متیونین محافظت شده با عملکرد شیردهی گاوهای شیری – متاآنالیز

هدف ما بررسی روابط مکمل لیزین محافظت شده (RPL) یا لیزین + متیونین (RPLM) بر عملکرد شیردهی، غلظت اسیدهای آمینه پلاسما (AA) و کارایی مصرف نیتروژن گاوهای شیرده با استفاده از روش متاآنالیز بود. در مجموع 56 مقاله شامل 77 آزمایش با مکمل RPL یا RPLM با در نظر گرفتن تیمارها و سایر متغیرهای کمکی بالقوه به عنوان اثرات ثابت و آزمایش‌های مختلف به عنوان اثرات تصادفی انتخاب و با استفاده از روش مدل ترکیبی تجزیه و تحلیل شدند.

در گاوهای شیرده اوایل زایش، تولید شیر به صورت خطی با RPL و RPLM افزایش یافت، اما شیر تصحیح شده با چربی (FCM) و شیر تصحیح شده با انرژی (ECM) تنها با RPL افزایش یافت. RPL و RPLM بر مصرف ماده خشک (DMI) تأثیری نداشتند، اما کارایی تولید شیر را افزایش دادند. درصد چربی، پروتئین و لاکتوز شیر توسط RPL یا RPLM بدون تغییر باقی ماندند، اما تولید همه اجزا با تغذیه RPL افزایش یافت در حالی که تنها پروتئین شیر با تغذیه RPLM افزایش یافت. غلظت Lys پلاسما به صورت خطی با افزایش RPL افزایش یافت در حالی که Met پلاسما با مکمل RPLM افزایش یافت. افزایش Lys پلاسما یک رابطه خطی قوی بر تولید پروتئین شیر (گرم در روز) در اوایل شیردهی داشت. پارامترهای متابولیسم نیتروژن با تغذیه RPL یا RPLM، چه به صورت سرک و چه زمانی که به جیره مکمل می‌شد، تحت‌تاثیر قرار نگرفت. عملکرد شیردهی بین جیره های بدون کمبود یا با کمبود اسید آمینه در پاسخ به مکمل RPL یا RPLM تفاوتی نداشت. RPL یا RPLM یک رابطه خطی مثبت بر عملکرد شیردهی گاوهای شیری نشان دادند در حالی که اثرات بهبود بیشتری در اوایل شیردهی مشاهده شد. مکمل RPL یا RPLM در جیره دچار کمبود AA توصیه می شود اما در جیره با AA کافی توصیه نمی شود.

بطور کلی، متاآنالیز ما نشان می‌دهد که افزایش RPL یا RPLM موجود در روده در طول دوره اوایل شیردهی گاوهای شیری، عملکرد شیردهی را افزایش می‌دهد، همانطور که با افزایش خطی تولید شیر، راندمان خوراک و تولید پروتئین شیر که در آن RPLM مدل پیش‌بینی بهتری نسبت به RPL داشت. افزایش خطی مشاهده شده در عملکرد شیردهی توسط RPL و RPLM بین جیره های حاوی سطح کافی و یا دچار کمبود اسید آمینه تفاوتی نداشت. علاوه بر این، کارایی بالاتر اثرات پس از جذب RPL و RPLM بر تولید پروتئین شیر توسط یک رابطه خطی قوی بین Lys پلاسما و تولید پروتئین شیر نشان داده شده است. بنابراین، برای کمک به بهبود عملکرد شیردهی گاوهای شیری در مواقعی که Lys یا Met در جیره کمبود دارند، مکمل RPL یا RPLM توصیه می شود، اما در جیره های با اسید امینه کافی توصیه نمی شود.

Lysine and Methionine 1
Lysine and Methionine 2
Lysine and Methionine 3
Lysine and Methionine 4
Lysine and Methionine 5
6 Lysine and Methionine
Lysine and Methionine 7
Lysine and Methionine 8
Lysine and Methionine 9
Lysine and Methionine 10

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا