مشاهده
بکشید و کلیک کنید
بستن
hero background image
صفحه اصلی / گالری

گالری

کارخانه پتروطرح پارس_ واحد مشهد

کارخانه پتروطرح پارس_ شهرک صنعتی چناران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

هفدمین نمایشگاه دام و طیور شیراز

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز

حضور اعضای بازرگانی داخلی و خارجی شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

همایش هتل اسپیناس تهران

همایش تغذیه گاوهای دوره انتقال در هتل اسپیناس تهران

همایش تغذیه گاوهای شیری در دوره انتقال- هتل اسپیناس تهران

کارخانه جوش‌شیرین پارس در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه هانوفر آلمان

حضور شرکت صنایع شیمیایی پارس در نمایشگاه هانوفر آلمان