مقالات علمی

تأثیر جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه یا سیلو شده بر قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و تولید میکروبی و انتشار متان در گاوهای شیری

این مطالعه با هدف بررسی قابلیت هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه و تولید میکروبی و انتشار گاز متان هنگام تغذیه جیره های حاوی قند بالا ارائه شده با چغندرقند تازه یا سیلو شده به گاوهای شیری، و همچنین ارزیابی پتانسیل کاهش متان در چغندر قند سیلو شده با ترکیب مواد مغذی متفاوت (قند در مقابل الکل) با استفاده از یک افزودنی در هنگام سیلو کردن انجام شده است.

در این تحقیق از چهار گاو شیری هلشتاین دانمارکی فیستولا شده در شکمبه، دوازدهه و ایلئوم در طرح مربع لاتین 4×4 با دوره های 21 روزه استفاده شد. سیلوی ذرت در جیره شاهد (CON) گنجانده شده و تا حدی در جیره های آزمایشی با چغندر قند تازه ذخیره شده (SBF)، چغندر سیلو شده با افزودنی سیلو (SBE+)، یا چغندر سیلو شده بدون افزودنی سیلو (SBE-) به میزان 19.6 درصد جایگزین شد. گاوها به مدت 11 روز با جیره های غذایی سازگار شدند، پس از آن مایع و محتویات هضمی شکمبه در طی 5 روز جمع آوری شد و تبادل گاز در اتاق های تنفس در 5 روز بعدی اندازه گیری گردید. مصرف ماده خشک (DMI)، تولید روزانه متان و متان آزاد شده به ازای هر کیلوگرم ماده آلی مصرفی، ماده آلی هضم شده در شکمبه و تولید شیر تصحیح شده با انرژی (ECM) تحت تاثیر جیره قرار نگرفت. متان به ازای هر کیلوگرم DMI (تمایل) و مصرف هر کیلوگرم ماده آلی برای SBE- در مقایسه با SBF کمتر بود. قابلیت هضم مواد مغذی DM، ماده آلی، نشاسته و فیبر شوینده خنثی در بخش‌های مختلف دستگاه گوارش تحت تأثیر جیره قرار نگرفت. نسبت مولی استات در مایع شکمبه برای جیره چغندرقند سیلو شده نسبت به CON کاهش یافت، در حالی که نسبت مولی پروپیونات و نسبت استات به پروپیونات بی‌تأثیر باقی ماند. نسبت مولی بوتیرات برای SBE+ بالاتر از CON بود. تولید پروتئین خام میکروبی و کارایی میکروبی تحت تأثیر جیره قرار نگرفت. تولید شیر و ECM (گرایش) برای SBE+ کمتر از CON بود.

در نتیجه، چغندر قند تازه ذخیره شده و چغندر قند سیلو شده با یا بدون افزودنی، می توانند جایگزین سیلاژ ذرت در جیره گاوهای شیری شوند بدون اینکه اثرات نامطلوبی بر DMI، تخمیر شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی داشته باشند. بدون تغییر بیشتر تولید متان، متان در کیلوگرم مصرف OM برای چغندر سیلو شده بدون افزودنی در مقایسه با چغندر تازه ذخیره شده کمتر بود. با این حال، تولید ECM برای چغندر سیلو شده با افزودنی کاهش می یابد.

جایگزینی جزئی سیلوی ذرت با انواع مختلف چغندرقند بر انتشار متان، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی در بخش‌های مختلف دستگاه گوارش، تولید پروتئین میکروبی و کارایی میکروبی تأثیری نداشت. متان به ازای هر کیلوگرم ماده آلی مصرفی ممکن است برای SBE- در مقایسه با SBF کاهش یابد. تخمیر شکمبه بین تغذیه چغندرقند سیلو شده غنی از قند با افزودنی و چغندر قند سیلو شده غنی از اتانول بدون افزودنی تفاوتی نداشت، اما با سیلوی ذرت تفاوت داشت. بنابراین، چغندر قند تازه ذخیره شده و چغندرقند سیلو شده با یا بدون افزودنی، می تواند جایگزین سیلوی ذرت در جیره گاوهای شیری، بدون عوارض جانبی و شاید با متان کمتر به ازای هر کیلوگرم ماده آلی مصرفی برای چغندرهای سیلو شده بدون افزودنی در مقایسه با چغندر تازه ذخیره شده، اما تولید ECM تمایل به کاهش برای چغندر سیلو شده با افزودنی دارد.

جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه
جایگزینی سیلوی ذرت با چغندر قند تازه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا